Spesialstyrkenes hemmeligheter.

– De norske spesialstyrkene har i stor grad bidratt til å hindre terrorangrep mot Isaf-styrken i Afghanistan. Det sa Sverre Diesen da jeg intervjuet ham forleden. Forsvarssjefen forklarte at spesialstyrkene har identifisert smuglerruter og bakmenn, og avslørt angrepsplaner.

Dermed gikk han litt  lenger i svarene enn han har gjort tidligere når det gjelder spesialstyrkenes pågående operasjon. Men bare litt.
For de vanskelige spørsmålene vil han fremdeles ikke kommentere: Har de tatt fanger? I så fall – hvor er fangene sendt? Har de vært i direkte kamper med Taliban eller Al Qaida? Er noen i spesialstyrkene blitt såret?
Hva er det i svarene på disse spørsmålene som ikke tåler dagens lys?

Forsvarsledelsen spiller ofte ut "sikkerhetskortet". De henviser til soldatenes sikkerhet når de ikke ønsker å svare på spørsmål. Alle forstår det hensynet. Men kan det være sånn at sikkerhet brukes som argument når det egentlig handler om noe som er politisk ubehagelig?

I mars i år fortalte New Zealands forsvarsminister, Phil Goff, at deres spesialstyrker har vært i direkte kamper flere ganger i Afghanistan. Og han bryr seg selvfølgelig like mye om soldatenes sikkerhet som vi gjør i Norge. Er det ikke på tide at vår forsvarsminister svarer på det samme spørsmålet?
For Anne-Grete Strøm-Erichsen vet  svaret.

– De som har et konstitusjonelt og politisk ansvar er fullt informert sa Diesen i intervjuet. Hva skjer med den informasjonen? Blir regjeringspartner SV orientert? Utvidet utenrikskomite?
For Strøm-Erichsen er vel opptatt av at alt som foregår i Afghanistan skal ha politisk forankring?

Dette er fjerde oppdrag for spesialstyrkene i Afghanistan. Tidligere har de blant annet deltatt i Task Force K-bar, under operasjon Enduring Freedom. K-bar var under amerikansk kommando og spesialstyrker fra Danmark, Tyskland, Australia og New Zealand var også med.

Enduring Freedoms største operasjon fikk navnet Anaconda – en aksjon mot Taliban i fjellene, hvor svært mye gikk galt og flere soldater i Task Force K-bar mistet livet.

I ettertid er det mulig å finne litt informasjon om operasjon Anaconda, og dermed også hva norske spesialstyrker har vært med på.

Anaconda er beskrevet i fagmilitære tidsskrifter, i pressemeldinger fra Pentagon (som følge av at spesialstyrkene fikk hedersmedaljer for innsatsen), og ikke minst i boken "Not a good day to die" av Sean Naylor.

Hvis man oppsummerer informasjonen man finner her ser man blant annet at K-bar drepte 115 fiendtlige soldater, tok enda flere til fange, gjennomførte 23 offensive operasjoner mot Taliban og Al Qaida i fjellene, og kalte inn 147 luftangrep. Det pågår fremdeles en debatt om hvorvidt 500-1000 opprørere kom seg unna.

Men – når vi nå vet dette – hvor sannsynlig er det at norske spesialstyrker ikke  har vært i direkte kamper? Og er det sannsynlig at de ikke  har tatt fanger i Afghanistan?

Alt tyder på at spesialstyrkene holder høy standard og at de lykkes med oppdragene de påtar seg. Dette er ikke et forsøk på å trekke det i tvil. Men å sende norske soldater til et krigsherjet land, på oppdrag med høy risiko, er en alvorlig sak. Uansett hvor dyktige de er.

Hvordan soldatene løser oppdraget kan umulig være en privatsak for forsvaret eller den politiske ledelsen.

30.jul.2007 @ 09:26av siri

Hei Lene. Dette blir usaklig i forhold til bloggen din. Det har seg slik at jeg har et sterkt ønske om å en dag kan få jobbe i nyhetskanalenpå TV2, og lurer egentlig på hvordan man når veien dit (da tenker jeg på utdannelse). Jeg brenner sterkt for dette yrket og har interesser som historie, statsvitenskap og språk. Mvh Siri.

22.aug.2007 @ 16:22av Lene

Hei Siri.
Send din kontaktinfo til min mailadresse: los@tv2.no.
Så kan vi snakkes der. Mvh. Lene

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.