Alle innlegg av Kjetil Løset

Kjetil Løset har vært politisk reporter i TV 2 siden 1998. Han følger arbeidet i Stortinget tett og har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og har tidligere jobbet som journalist i radio.

KrF mister flest velgere til de borgerlige partiene

KrF skal velge strategi. Tallene fra målingene siden årtusenskiftet viser at de mistet flest velgere til borgerlig side.

Hver fjerde KrF-velger fra 2013 skiftet parti foran årets stortingsvalg, mens 12 prosent satt seg på gjerdet.

Den store førvalgundersøkelsen Kantar TNS laget for TV 2 i høst ga KrF en oppslutning på 4,2 prosent, som også ble valgresultatet.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti samles fredag for å drøfte strategi og veien fremover etter katastrofevalget.

Et dypdykk i tallene fra alle målinger Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet viser at partiet har mistet flest velgere til de andre ikke-sosialistiske partiene.

Ved høstens valg viste undersøkelsen før valget at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 velgere til Arbeiderpartiet. Samtidig hentet KrF tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF før høstens stortingsvalg.

Dermed var lekkasjen av velgere de ikke-sosialistiske partiene nesten dobbelt så stor som til de de rødgrønne ved høstens katastrofevalg.

Sammenligner vi med undersøkelsen før valget i 2013 viste intervjuene gjennom hele valgkampen at 71 prosent av KrFs velgere fra 2009 var lojale, 13 prosent fant seg et nytt parti, mens 7 prosent satt på gjerdet.

I 2013 var nettolekkasjen av velgere før valget tilnærmet lik null til begge blokkene. Størst lekkasje var det til Høyre, mens tilgangen av nye velgere var noe større fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre og Fremskrittspartiet

Valgdagsmålingen i 2013 viste en litt høyere andel lojale velgere, 76 prosent, mens 18 prosent fant seg et nytt parti og 6 prosent satt seg på gjerdet. Netto mistet KrF flest velgere til Høyre, Frp og Venstre med 16.000, mens det var et lite pluss mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Lekkasjen var størst til Høyre og Frp, mens det kom flest nye velgere til KrF fra Frp.

Valgdagsmålingen i 2009 viser at 66 prosent av KrFs velgere fra 2005 var lojale. Partiet mistet flest tidligere velgere til Fremskrittspartiet og Høyre, mens de fikk flest nye velgere fra Venstre.

Valgdagsmålingen i 2005 viser at 57 prosent av KrFs velgere fra 2001 var lojale, 36 prosent forsvant til andre partier, mens bare 7 prosent satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene viser at KrF i 2005 mistet like mange velgere til de to blokkene. Netto var velgerstrømmen 37.000 velgere til Høyre, Frp og Venstre, det samme som den var til Ap, Sv og Senterpartiet. KrF mistet omlag like mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Partiet fikk i 2005 flest nye velgere fra Høyre.

Valgdagsmålingen i 2001 viste at 53 prosent av KrFs velgere fra rekordvalget i 1997 var lojale mot partiet. 33 prosent hadde skiftet parti, mens 14 prosent hadde satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene fra valgdagsmålingen i 2001 viser at KrF mistet flest velgere til de andre borgerlige partiene. Netto var velgerstrømmen fra KrF til Høyre, Frp og V 25.000, mens den var 1.000 til Ap, Sp og SV. KrF mistet flest velgere til Høyre, mens det kom flest nye velgere fra Senterpartiet.

Siden årtusenskriftet viser undersøkelsene at KrF har størst utveksling av velgere med de andre partiene på ikke-sosialistisk side.

Om tallene

Førvalgsundersøkelsen 2017 baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen. De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 – 1,0 prosentpoeng.

Velgermagneten Erna

Høyre vant valget og fortsetter å trekke til seg nye velgere.

Det har gått fire uker siden stortingsvalget og 10 prosent av de spurte oppgir at de allerede har skiftet parti. Andelen er høyest blant velgerne under 30 år og høyest i Oslo og Akershus.

Målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i oktober viser at motbakken fortsetter for Arbeiderpartiet, som faller med 2,0 prosentpoeng til siden valget til 25,4 prosent. Arbeiderpartiet beholder 90 prosent av velgerne fra september. Bakgrunnstallene viser at Ap mister 62.000 velgere til andre partier. Hele 45.000 går til Rødt og SV. Samtidig henter Ap en del velgere som satt hjemme i september.

Høyre går kraftig frem med 4,2 til 29,2 prosent. hele 95 prosent av velgerne som stemte Høyre i september sier de vil gjøre det igjen. Partiet henter 75.000 velgere fra andre partier, mens de bare mister 29.000, mest til Senterpartiet som er det eneste partiet de mister flere velgere til enn de henter tilbake. Høyres oppslutning øker blant ansatte i offentlig sektor hvor den nå er betydelig høyere enn den var før valget.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 13,1, en tilbakegang på 2,1 prosent. 89 prosent av velgerne fra september sier dem vil gjenta valget, men Frp mister betydelig flere velgere til Høyre enn de henter tilbake.

Senterpartiet får 9,3 prosent, ned 1,0 fra valget. hele 28.000 velgere har satt seg på gjerdet. Ingen andre partier har like mange velgere som i dag er usikre. Partiet mister også 13.000 velgere til Arbeiderpartiet, uten på få noen tilbake.

Kristelig Folkeparti faller klart under sperregrensen med 3,2 prosent (- 1,0). Partiet mister til sammen 26.000 velgere til Høyre og gruppen andre partier, mens 16.000 velgere har satt eg på gjerdet. Ingen tidligere KrF-velgere går til Arbeiderpartiet. Det eneste lyspunktet er at KrF henter noen velgere som stemte på Senterpartiet i september. Partiet henter ingen velgere fra den store gruppen som ikke stemte ved valget.

SV får 6,4 (+ 0,4) og fortsetter dermed fremgangen fra valgkampen. Det skyldes i hovedsak et knapt positivt bytteforhold av velgere mot Arbeiderpartiet.I tillegg henter partiet noen velgere fra De Grønne og Rødt.

Venstre får 4,8 (+ 0,4). Partiet mister noen flere velgere tilbake til Høyre enn de henter fra samarbeidspartneren på borgerlig side, men kompenserer dette med et klart tilsig fra velgere som ikke stemte ved stortingsvalget. Partiet mister ingen velgere til Arbeiderpartiet etter valget.

Rødt øker med 1,3 til 3,7 prosent og ville dermed fått to mandater om det var valg i dag. Hovedårsaken til dette er at partiet får 20.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir. Partiet mister heller ingen velgere til De Grønne som får 3,4 (+0,2). det eneste partiet De grønne henter noen velgere fra er SV, men samtidig mister de flere tidligere velgere dit enn de henter tilbake.

Sjekk alle målingene i TV 2s partibarometer

Treffsikre målinger

Målingene Kantar TNS laget for TV 2 ved årets stortingsvalg var mest treffsikre.

Fem av de 15 mest treffsikre nasjonale målingene var fra Kantar TNS og TV 2, viser en oppstilling Poll of polls laget etter valget.

Samlet avvik 6/. september var 2,7 prosentpoeng. Som ved tidligere valg økte differansen inn mot valgdagen og avviket på den siste målingen lørdag var 4,8 prosent.

Søndag før valget presenterte TV 2 en sammenstilling av tallene som  «Slik stemmer Norge», basert på alle intervjuene gjennom valgkampen. Her var det samlede avviket på 3,5 fra valgresultatet.

For TV 2s del kan vi dermed slå fast at målingene fra Kantar TNS nok en gang viste seg å være svært treffsikre.

Målingene som var lengst unna resultatet ble presentert av Infact/VG og var de eneste som vektet mot kommunevalget. Byrået er også de eneste som lager såkalte robopolls i Norge (der intervjuene foregår med automatisk talemaskin). Den siste målingen fra Infact/VG hadde et avvik på hele 12,9 prosentpoeng.

Fredag før valget presenterte VG en oversikt over hvordan Stortinget ville sett ut basert på deres fylkesmålinger. Den ga 95 mandater til venstresiden, og indikerte dermed et landslide-valg.

 

 

Klart for den største valgthrilleren på mange tiår

Erna Solberg leder med knappest mulig margin på utfordreren Jonas Gahr Støre, som ser ut til å avhengig av De grønne og kanskje Rødt, dersom han skal få flertall.

På valgkampens største meningsmåling som TV 2 presenterer lørdag kveld er det borgerlig ledelse med 85 mot opposisjonens 84 mandater. Målingen har 2998 spurte og fanger opp endringene gjennom hele den siste uken av valgkampen.

Høyre går frem 0,4 prosentpoeng til 23,8. Partiet har et bedre bytteforhold med både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet enn på målingene rett før helgen. 64 prosent av Høyres velgere fra valget i 2013 sier at de vil stemme på partiet.

Høyre mister flere tidligere velgere til Venstre, noe som kan tyde på taktisk stemmegivning for å berge Venstre over sperregrensen.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,5 til 28,1 prosent. 67 prosent av velgerne fra valget i 2013 sir at de vi stemme på partiet dersom det var valg i morgen. Partiet mister noen flere tidligere velgere både til Høyre og Fremskrittspartiet enn på de siste målingene før helgen. 95.000 tidligere arbeiderpartivelgere sitter fortsatt på gjerdet, noe som er marginalt flere enn Høyre som har 87.000 tidligere velgere på gjerdet.

Arbeiderpartiet mister nesten 60.000 tidligere velgere til Senterpartiet, som de ønsker å danne regjering sammen med. I tillegg mister de 64.000 tidligere velgere til SV, Rødt og de Grønne og henter kun 33.000 tilbake fra de andre opposisjonspartiene.

Fremskrittspartiet er det eneste av de borgerlige partiene som går tilbake med 0,6 til 14,6 prosent. Det skyldes først og fremst at andelen lojale velgere fra 2013 faller til 70 prosent. I tillegg mister Frp nå noen flere tidligere velgere til Høyre.

Senterpartiet får 10,2 (- 0,3). Andelen lojale velgere fra 2013 går ned til 76 prosent. Partiet henter færre velgere som stemte på regjeringspartiene.

Kristelig Folkeparti får 4,4 (+ 0,1). Andelen lojale velgere øker til 63. KrF mister flest tidligere velgere til de to regjeringspartiene.

SV får 5,6 prosent (+ 0,1). Andelen lojale velgere er på 63 prosent, mens to av ti velgere fra 2013 sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Men SV henter 6.000 flere velgere enn de avgir til storebror på venstresiden.

Venstre får mest frem på den siste målingen med 0,7 til 4,6 prosent. Partiets andellojale velgere fra 2013 øker til 37 prosent. Ingen andre partier har færre lojale velgere, men Venstre henter nå 39.000 nye velgere fra regjeringspartiene, mest fra Høyre, som kan tyde på taktisk stemmegivning. Men det er samtidig 20.000 venstrevelgere som går motsatt vei.

De Grønne faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,1). Partiet mangler bare 3.835 stemmer på å være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene. Hovedårsaken til tilbakegangen er at de henter færre velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er færre tidligere velgere, 51 prosent som sier de vil stemme på partiet.

Rødt får 3,1 (- 0,2). Hele 73 prosent av partiets velgere fra 2013 sier de vil stemme på Rødt igjen. Partiet henter 22.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir. Andre partier og lister får 1,7 (+ 0,4).

Drama til siste stemme

Bare noen få tusen stemmer kan avgjøre kampen om sperregrensen og hvem som får flertall ved mandagens valg.

Venstre mangler 2.900 stemmer, mens De Grønne er over sperregrensen med 1450 stemmes margin på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 tre dager før valget.

Arbeiderpartiet går frem for andre dag på rad med 0,5 prosentpoeng til 28,6 prosent. Det skyldes at noen flere tidligere Ap-velgere sier de vil stemme på partiet. Samtidig henter Arbeiderpartiet noen flere velgere fra andre partier enn på målingen torsdag.

Arbeiderpartiets største problem er fortsatt Senterpartiet, hvor de mister 55.000 flere velgere enn de klarer å hente tilbake.

Arbeiderpartiets oppslutning øker blant velgere over 60 år, mens de den går ned blant velgere under 60.

Høyre ligger på stedet hvil med 23,4 prosent. Andelen lojale velgere er kun 63 prosent. Partiet mister fortsatt velgere til Frp og Arbeiderpartiet enn de henter tilbake.

Fremskrittspartiet står også på stedet hvil med 15,2 prosent. Partiet lekker noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet, men mister færre til gruppen andre partier. Frp har forsatt de mest lojale velgerne av de tre store partiene. 73 prosent av partiets velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen.

Kristelig Folkeparti får 4,3 (- 0,7). Etter noen dager med fremgang går partiet igjen tilbake etter at KrF-leder Knut Arild Hareide forsøkte å avklare hvilket regjeringsalternativ partiet ønsker. KrF mister nå flere velgere både til regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enn tidligere i uken.

Senterpartiet får 10,5 (+ 0,4). Partiets lojalitet øker igjen og de henter fortsatt mange velgere fra de tre store partiene.

SV får 5,5 (- 0,2). Partiet har noen færre egne velgere fra 2013.

Venstre faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,2). Partiet får noen færre tidligere velgere fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det er nok til å sende dem under sperregrensen. Kun en av tre venstrevelgere fra 2013 vil stemme på partiet.

De grønne klarer sperregrensen med et nødskrik med 4,0 (+ 0,3). Det skyldes at andelen lojale velgere fra forrige valg øker igjen.

Rødt får 3,3 (+ 0,2) og andre 1,3 (- 0,5).

Drama til siste stemme

Kun et par tusen stemmer skiller blokkene på TV 2s gallup fire dager før valget.

Venstre over eller under sperregrensa ser ut til å kunne bli jokeren som avgjør hvem som vinner høstens stortingsvalg.

På målingen Kantar TNS har laget for TV 2 torsdag kveld er det bare et par tusen stemmer som holder Venstre over fire-prosent, som er med å avgjøre hvem som får kjempe om de 19 utjevningsmandatene.

Partiet får 4,1 (- 0.2). faller Venstre under mister de borgerlige partiene flertallet.

Bakgrunnstallene viser at venstre har en katastrofalt lav lojalitet. Bare 33 prosent av partiets tidligere velgere sier de vil stemme på partiet. Venstre mister mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet , tapet er på netto 19.000 velgere. men de reddes av at de får 15.000 flere velgere fra Høyre enn de mister til sin samarbeidspartner.

Arbeiderpartiet øker mest og får den høyeste oppslutningen siden Arendalsuka med 28,1. Økningen skyldes blant annet økt overgang fra Høyre. Arbeiderpartiet henter nå 20.000 flere velgere fra Høyre enn de avgir. Andelen tidligere Ap-velgere som vil stemme på partiet har økt til 67 prosent. Partiet går mest frem blant velgere under 30 år.

+07Høyre faller mest til 23,4 (- 1,4), som er den nest laveste oppslutningen i valgkampen. Dette skyldes økt overgang av tidligere velgere til Arbeiderpartiet og Venstre. Kun 63 prosent av Høyres velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet.

Fremskrittspartiet får 15,2 (+ 0,4). Partiet har de klart mest trofaste velgerne av de tre store partiene. 73 prosent av Frp-velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet. Frp er fullstendig fullmobilisert. Kun fire prosent av de tidligere velgerne sitter nå på gjerdet.

Kristelig Folkeparti får 5,0 (+ 0,5), som er den beste målingen siden starten av valgkampinnspurten. Andelen lojale velgere er stabil på 70 prosent. Partiet henter nå litt flere velgere fra andre partier enn de har gjort tidligere i valgkampen, rundt 23.000 velgere.

Senterpartiet ligger stabilt på 10,1 (- 0,2). Partiet henter fortsatt svært mange tidligere arbeiderpartivelgere. De henter nå 54.000 flere fra Arbeiderpartiet enn de avgir til storebror på venstresiden.

SV får 5,7, for tredje dag på rad. Partiet mister noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet, slik at netto tilsiget av tidligere Ap-velgere kun er på 5.000.

MDG får 3,7 prosent, som onsdag,Rødt 3,0 (+ 0,1) og andre partier 1,8 (- 0,2).

Det blir drama rundt sperregrensen

Venstre lever farlig nær, mens De grønne igjen er nær ved å lukte på 4-prosent.

Det er små bevegelser, men fortsatt borgerlig flertall med 88 mandater på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 onsdag.

Etter to dager med fremgang går Arbeiderpartiet tilbake 0,5 til 27,0.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets andel lojale velgere fra valget i 2013 er på 65 prosent, tre prosentpoeng lavere enn på målingen tirsdag kveld. I tillegg mister partiet igjen flere tidligere velgere til Senterpartiet. Partiets oppslutning får noe ned blant menn, mens de øker blant velgere over 60 år.

Høyre får 24,8 (+ 0,4). Partiet har imidlertid litt færre lojale velgere med 67 prosent, mot 69 tirsdag. Høyre mister også færre tidligere velgere til Venstre. Partiet henter mange velgere fra gruppen som ikke hadde stemmerett i 2013 og går frem blant de unge.

Fremskrittspartiet får 14,8 (+ 0,1). Partiet har igjen høyest lojalitet av de store partiene. 71 prosent av Frps velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Frps tall er sunnere enn de to andre store partiene ettersom oppslutningen om Frp i gruppene som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett er mye lavere enn de to andre partiene.

Kristelig Folkeparti får 4,5 (+ 0,1). Partiet har økt andelen lojale velgere til 70 prosent og ser dermed ut til å stabilisere seg over sperregrensa. Men partiet henter fortatt klart færre nye velgere enn de andre partiene rundt sperregrensen.

Senterpartiet får 10,3 (+ 0,7) og øker dermed igjen etterat de onsdag fikk sin laveste oppslutning siden januar. Dette skyldes at partiet henter noen flere velgere som stemte på alle de tre store partiene, særlig fra Arbeiderpartiet.

SV får 5,7, samme oppslutning som tirsdag. Andelen lojale velgere er økende, men SV henter færre tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er flere tidligere SV-velgere som nå går til Arbeiderpartiet.

Venstre får 4,3 (- 0,4) og blir dermed ikke kvitt sperregrensespøkelset. Hovedårsaken er at de henter færre tidligere velgere fra Høyre.

De grønne får 3,7 (+ 0,3). Partiets andel lojale velgere er økende. Rødt får 2,9 (- 0,7). Andre partier 2,0. I denne gruppen er fortsatt Liberalistene klart største parti med 0,8 prosent, det samme som tirsdag.

Det er dermed liten tvil om at sperregrensen ser ut til å kunne bli den store saken i sluttspurten av valgkampen. Venstre kjemper nok en gang for livet, mens De Grønne kjemper for å bryte streken for første gang.

Sperregrensen avgjør kampen om fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Årets valg kan bli et drama om sperregrensen.

Det blir drama rundt sperregrensen

Venstre lever farlig nær, mens De grønne igjen er nær ved å lukte på 4-prosent.

Det er små bevegelser, men fortsatt borgerlig flertall med 88 mandater på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 onsdag.

Etter to dager med fremgang går Arbeiderpartiet tilbake 0,5 til 27,0.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets andel lojale velgere fra valget i 2013 er på 65 prosent, tre prosentpoeng lavere enn på målingen tirsdag kveld. I tillegg mister partiet igjen flere tidligere velgere til Senterpartiet. Partiets oppslutning får noe ned blant menn, mens de øker blant velgere over 60 år.

Høyre får 24,8 (+ 0,4). Partiet har imidlertid litt færre lojale velgere med 67 prosent, mot 69 tirsdag. Høyre mister også færre tidligere velgere til Venstre. Partiet henter mange velgere fra gruppen som ikke hadde stemmerett i 2013 og går frem blant de unge.

Fremskrittspartiet får 14,8 (+ 0,1). Partiet har igjen høyest lojalitet av de store partiene. 71 prosent av Frps velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Frps tall er sunnere enn de to andre store partiene ettersom oppslutningen om Frp i gruppene som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett er mye lavere enn de to andre partiene.

Kristelig Folkeparti får 4,5 (+ 0,1). Partiet har økt andelen lojale velgere til 70 prosent og ser dermed ut til å stabilisere seg over sperregrensa. Men partiet henter fortatt klart færre nye velgere enn de andre partiene rundt sperregrensen.

Senterpartiet får 10,3 (+ 0,7) og øker dermed igjen etterat de onsdag fikk sin laveste oppslutning siden januar. Dette skyldes at partiet henter noen flere velgere som stemte på alle de tre store partiene, særlig fra Arbeiderpartiet.

SV får 5,7, samme oppslutning som tirsdag. Andelen lojale velgere er økende, men SV henter færre tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er flere tidligere SV-velgere som nå går til Arbeiderpartiet.

Venstre får 4,3 (- 0,4) og blir dermed ikke kvitt sperregrensespøkelset. Hovedårsaken er at de henter færre tidligere velgere fra Høyre.

De grønne får 3,7 (+ 0,3). Partiets andel lojale velgere er økende. Rødt får 2,9 (- 0,7). Andre partier 2,0. I denne gruppen er fortsatt Liberalistene klart største parti med 0,8 prosent, det samme som tirsdag.

Det er dermed liten tvil om at sperregrensen ser ut til å kunne bli den store saken i sluttspurten av valgkampen. Venstre kjemper nok en gang for livet, mens De Grønne kjemper for å bryte streken for første gang.

Derfor taper Senterpartiet

Senterpartiet får sin laveste oppslutning siden januar, og henter langt færre velgere.

For første gang siden februar ser Senterpartiet 9-tallet på målingene Kantra TNS har laget for TV 2.

Partiet får en oppslutning på 9,6 prosent, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med målingen mandag,

Bakgrunnstallene viser at det er færre tidligere senterpartivelgere som sier de vil stemme på partiet.

Samtidig henter Senterpartiet nå langt færre velgere fra alle de tre store partiene enn på svært lenge.

Nå henter de bare 30.000 flere velgere enn de mister til Arbeiderpartiet og bare 21.000 flere fra regjeringspartiene. For noen uker siden hentet de dobbelt så mange velgere som stemte på de tre store partiene i 2013.

Senterpartiet går tilbake i alle landsdeler og i alle aldersgrupper.

Tilbakegangen gir rom for de store partiene og Arbeiderpartiet vokser med 1,0 prosentpoeng til 27,5 prosent. Det skyldes at langt flere tidligere velgere sier de vil stemme på partiet. 68 prosent av arbeiderpartivelgerne fra 2013 sier de vil stemme på det samme partiet i dag. Partiets oppslutning øker blant velgere under 45 år

Høyre ligger stabilt på 24,4 prosent (- 0,1). Partiet øker igjen lojaliteten blant tidligere velgere til 69 prosent. I tillegg mister de langt færre tidligere velgere til Senterpartiet og noen færre til Venstre enn på målingen mandag.

Fremskrittspartiet får 14,7 prosent (+ 0,4), Dette skyldes at andelen tidligere velgere som sier de vil stemme på partiet øker kraftig til 70 prosent. Samtidig går andelen hjemmesittere som sier de vil stemme Frp noe ned.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, det samme som mandag da de klatret over sperregrensa. Partiet er det eneste som mister flere velgere til Senterpartiet. KrFs største problem er fortsatt at de henter svært få nye velgere.

SV får 5,7 prosent (+ 0,6). Andelen tidligere velgere som vil stemme på partiet øker igjen, men samtidig henter SV færre velgere som stemte Arbeiderpartiet og satt hjemme i 2013.

Venstre får 4,7 prosent (- 0,1). Dette er tredje dag over sperregrensen. Partiet henter litt færre velgere fra Høyre enn mandag, men partiet henter litt flere velgere fra Frp, samtidig som det noen flere tidligere venstrevelgere som sier de vil stemme p partiet.

MDG får 3,4 prosent (- 0,4). Det skyldes at enda færre velgere som stemte på partiet i 2013 vil gjøre det igjen. Rødt får 3,6 (+ 0,2) som skyldes økt overgang fra Arbeiderpartiet.

For tredje dag på rad er Liberalistene klart størst i gruppen andre med 0,9 prosent (- 0,3). Partiet henter flere velgere som stemte Frp i 2013.

Derfor taper Senterpartiet

Senterpartiet får sin laveste oppslutning siden januar, og henter langt færre velgere.

For første gang siden februar ser Senterpartiet 9-tallet på målingene Kantra TNS har laget for TV 2.

Partiet får en oppslutning på 9,6 prosent, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med målingen mandag,

Bakgrunnstallene viser at det er færre tidligere senterpartivelgere som sier de vil stemme på partiet.

Samtidig henter Senterpartiet nå langt færre velgere fra alle de tre store partiene enn på svært lenge.

Nå henter de bare 30.000 flere velgere enn de mister til Arbeiderpartiet og bare 21.000 flere fra regjeringspartiene. For noen uker siden hentet de dobbelt så mange velgere som stemte på de tre store partiene i 2013.

Senterpartiet går tilbake i alle landsdeler og i alle aldersgrupper.

Tilbakegangen gir rom for de store partiene og Arbeiderpartiet vokser med 1,0 prosentpoeng til 27,5 prosent. Det skyldes at langt flere tidligere velgere sier de vil stemme på partiet. 68 prosent av arbeiderpartivelgerne fra 2013 sier de vil stemme på det samme partiet i dag. Partiets oppslutning øker blant velgere under 45 år

05Høyre ligger stabilt på 24,4 prosent (- 0,1). Partiet øker igjen lojaliteten blant tidligere velgere til 69 prosent. I tillegg mister de langt færre tidligere velgere til Senterpartiet og noen færre til Venstre enn på målingen mandag.

Fremskrittspartiet får 14,7 prosent (+ 0,4), Dette skyldes at andelen tidligere velgere som sier de vil stemme på partiet øker kraftig til 70 prosent. Samtidig går andelen hjemmesittere som sier de vil stemme Frp noe ned.

Kristelig Folkeparti får 4,4 prosent, det samme som mandag da de klatret over sperregrensa. Partiet er det eneste som mister flere velgere til Senterpartiet. KrFs største problem er fortsatt at de henter svært få nye velgere.

SV får 5,7 prosent (+ 0,6). Andelen tidligere velgere som vil stemme på partiet øker igjen, men samtidig henter SV færre velgere som stemte Arbeiderpartiet og satt hjemme i 2013.

Venstre får 4,7 prosent (- 0,1). Dette er tredje dag over sperregrensen. Partiet henter litt færre velgere fra Høyre enn mandag, men partiet henter litt flere velgere fra Frp, samtidig som det noen flere tidligere venstrevelgere som sier de vil stemme p partiet.

MDG får 3,4 prosent (- 0,4). Det skyldes at enda færre velgere som stemte på partiet i 2013 vil gjøre det igjen. Rødt får 3,6 (+ 0,2) som skyldes økt overgang fra Arbeiderpartiet.

For tredje dag på rad er Liberalistene klart størst i gruppen andre med 0,9 prosent (- 0,3). Partiet henter flere velgere som stemte Frp i 2013.