Kan de rødgrønne vinne valget?

Med ett år igjen til valget viser TNS Gallups måling for TV 2 at rekordlave 35,9 prosent sier de vil stemme på et av de tre partiene i den rødgrønne regjeringen. Samtidig setter Høyre og Fremskrittspartiet ny rekord med 52,6 prosent.

Støtten til de rødgrønne er bare 0,5 prosentpoeng over valgresultatet til Arbeiderpartiet i 2009, og den er godt bak skjema sammenlignet med velgerstøtten til de rødgrønne ett år før stortingsvalget i 2009. På samme tid i 2008 viste tallene til TNS Gallup at de rødgrønne hadde støtte av 40,9 prosent, mens Frp og Høyre hadde 44,6.

Gjennomsnittet av målingene viste da at de rødgrønne hadde 38,4 prosent, mot Høyre og Frps 47,1, mens gjennomsnitet nå viser 38,0 for de rødgrønne og 49,5 for Høyre og Frp. Likevel vant de rødgrønne flertallet på Stortinget ett år senere med 47,8 prosent av velgerne i ryggen.

Senterpartiet falt under sperregrensen på septembermålingen til TNS Gallup. Også i 2008 hadde de flere dårlige målinger. Den store forskjellen er imidlertid at SV, som ett år før forrige stortingsvalg pendlet mellom sju og åtte prosents oppslutning, nå er nesten halvert og balanserer på sperregrensen. Begge de to småpartiene i regjeringen kan komme til å måtte kjempe en desperat kamp for å bli med i kampen om utjevningsmandater.

Arbeiderpartiet ligger også bak skjema sammenlignet med 2008. Ett år før forrige stortingsvalg hadde de 30,4 prosent, mens de nå har 28,1.

Den siste månedene tyder bakgrunnstallene på at det har skjedd en storstilt mobilisering av velgere. Hele 83,3 prosent av de spurte oppgir hvilket parti de vil stemme på. I august svarte 76,2 prosent av de spurte hvilket parti de ville stemme på. Ved stortingsvalget i 2009 brukte 76,4 prosent av velgerne stemmeretten.

Partienes tidligere velgere hopper ned fra gjerdet og sørger for at andelen lojale velgere øker for alle partiene – med unntak av SV. Selv med stor velgermobilisering sier under halvparten av velgerne som stemte på partiet i 2009 at de vil gjøre det igjen. Hver fjerde SV-velger fra 2009 har flyktet til Arbeiderpartiet, og er dermed en av årsakene til at oppslutningen til det største regjeringspartiet ikke er enda lavere.

Seks av ti velgere som stemte på Senterpartiet er lojale, men partiet mister flere velgere til de borgerlige partiene enn til sine rødgrønne venner.  Det gjør også Arbeiderpartiet. Hver sjette Ap-velger fra 2009 sier de vil stemme Høyre.

Omregnet til antall velgere er det nesten 200.000 som stemte Arbeiderpartiet i 2009 som i dag ville ha gitt sin stemme til et av opposisjonspartiene. Bare 25.000 velgere vandrer motsatt vei.

Arbeiderpartiet sier i sine interne strateginotater at kampen om valget 2013 står om velgerne som ligger mellom dem og hovedkonkurrenten Høyre. Partisekretær Raymond Johansen minner om at dommen først faller 9. september neste år.

200.000 velgere utgjør med normal valgdeltagelse rundt åtte prosent. Dersom disse velgerne begynner å bevege på seg kan mye skje. I tillegg er det mange førstegangsvelgere. Tror du de rødgrønne kan mobilisere og vinne sitt tredje valg?