Bokstavleken

Vet du hva halvtres eller to og halv fems er for noe? Det er ikke bare danske tall som kan være vanskelige å bli klok på, forvirret kan man også bli av navnene på de politiske partiene i Danmark.


Over alt henger plakater med bilder av en rekke ukjente danske politikere. Der finner du også bokstavene A, B, C, F, K, O, V, Y og Ø. Bokstavbetegnelsene skal alle dansker forholde seg til når de går til valgurnene tirsdag. Men hvor mange av dem gjetter du rett på?

I Norge forkortes partinavn logisk: Ap, Frp, H, SV, KrF, Sp og V. Men i Danmark har partibokstavene en helt annen opprinnelse. De gamle danske partiene fikk tildelt en bokstav, men i nyere tid har partiene kunnet velge seg en ledig bokstav.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti fikk tildelt bokstavbetegnelsene A, B og C ved et borgerrepresentasjonsvalg i 1909. Bokstavene ble fordelt etter gruppenes størrelser. Det største parti, Socialdemokratiet fikk A, mens det mindre Højre fikk C. Højre har skiftet navn til Det Konservative Folkeparti. Venstre valgte i 1971 å endre bokstavbetegnelsen fra D til V, som forkortelse for partinavnet.

Det samme gjorde Kristendemokraterne som i 2004 skiftet fra Q til K. Socialistisk Folkeparti har bogstaven F, som henviser til Folkeparti, mens Dansk Folkeparti valgte bokstaven O, som stifteren Pia Kjærsgaard forbinder med optimisme, orden og organisasjon. De nyeste tilskuddene på partistammen er Enhedslisten som bruker bokstaven Ø og nyskapningen ved dette Folketingsvalget, partiet Ny Alliance som har valgt å bruke bokstaven Y.

Tirsdag skal danskene leke bokstavleken og velge den listen de er mest enige med politisk. Valget ligger an til å bli svært spennende. Det nye partiet Ny Alliance ligger nemlig på vippen på alle meningsmålingene så langt. De stiller en rekke krav til statsministeren for at regjeringen skal kunne fortsette, uten at de så langt har fått svar.