Sp vinneren, Frp taperen i mars

Senterpartiets fremgang fortsetter, mens Fremskrittspartiet er taperen på gjennomsnittet av målingene i mars.

mar.17 endring fra feb
Ap 32,51 -0,2
Frp 12,61 -1,19
Høyre 23,54 0,03
KrF 4,98 0,00
Sp 11,37 1,29
SV 4,52 0,42
Venstre 3,80 -0,21
Rødt 2,50 0,27
MDG 2,67 -0,06
Andre 1,60 -0,70

 

Det er ingen tvil om hvem som er vinneren. For fremte måned på rad går Senterpartiet frem. Veksten er på hele 4,73 siden oktober.

I samme tidsrom er Arbeiderpartiet taperen med et sammenhengende fall på snittet på 4,06. Partiet ender på 32,51 i mars som er det laveste snittet Arbeiderpartiet har hatt på målingene siden november 2013, altså rett etter regjeringsskiftet.

Fremskrittspartiet er taperen på snittet i mars med et fall på 1,19. Det er det laveste nivået for partiet siden november.

Høyre får 23,54 og ligger svært stabilt. Faktisk må vi tilbake til oktober i fjor for å finne et snittall for Høyre på 24-tallet. Kun et byrå skiller seg ut, Infact som måler Høyre lavere enn de andre. Byrået bruekr robopoll og vekter mot kommunevalget i 2015, ikke stortingsvalget i 2013 slik alle de andre byråene gjør.

KrF ligger stabilt på 4,98, mens SV klatrer litt igjen til 4,52.  Mer alvorlig er situasjonen for Venstre som får 3,80 og dermed faller under sperregrensa på snittet for andre gang siden valget i 2013. Forrige gang var i januar.

Rødt får hele 2,32 i snitt, mens MDG får 2,67. Andre 1,66.

Sp-Trygve skaper trøbbel for Jonas

08Både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet mister mange velgere til Senterpartiet.

Jonas Gahr Støre leder kampen om å bli statsminister, men kan bli felt av sin egen samarbeidspartner, Trygve Slagsvold Vedum som stikker av med mange tidligere Ap-velgere på marsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2.

Mens det mot slutten av fjoråret var flere tidligere Sp-velgere som ville stemme Arbeiderpartiet enn motsatt, er bildet snudd fullstendig på hodet som en følge av rekordmålingene for Senterpartiet.

Mens bakgrunnstallene i februar viste at veksten til Senterpartiet kom ved tilsig av velgere fra alle de andre partiene, er veksten nå i stor grad velgere som forlater Arbeiderpartiet.

Det er interessant å studere bytteforholdet mellom de fire store partiene de siste fem månedene. En stor nettolekkasje fra Høyre og Frp til Arbeiderpartiet har nesten stoppet opp. I stedet mister de to regjeringspartiene nå nesten like mange tidligere velgere til Senterpartiet. Men det nye i marstallene er at også antall tidligere Ap-velgere som nå strømmer til Senterpartiet har økt kraftig.

Figuren over viser endringene i nettobevegelsene mellom Høyre/Frp og Arbeiderpartiet (rødt), Høyre/Frp og Sp (mørkegrønt) og Ap og SP (lysegrønt) i tidsrommet november 2016 mars 2017 i antall tusen velgere.

Senterpartiet er i en særklasse. 88 prosent av velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet vokser i aldersgruppen 30-60, på Østlandet utenfor hovedstadsområdet og på Sør- og Vestlandet

Arbeiderpartiet holder fast på 74 prosent av velgerne fra 2013. Færre sitter på gjerdet en i februar, men lekkasjen til Senterpartiet øker, samtidig som de henter stadig færre velgere fra regjeringspartiene.

Av Høyres velgere fra 2013 er det 62 prosent som sier de vil stemme på partiet, mens det er færre som går til Ap og Frp. Det siste forklarer delvis Frps fall, men andelen lojale velgere går ned til 60 prosent. Ingen av de to regjeringspartiene mister flere tidligere velgere til Senterpartiet enn i februar.

Ap taper mer enn Sp vinner

Arbeiderpartiets tilbakegang er større enn fremgangen til Senterpartiet på gjennomsnittet av målingene i februar.

feb.16 endring fra jan
Ap 32,71 -2,63
Frp 13,8 -0,11
Høyre 23,51 0,28
KrF 4,98 -0,10
Sp 10,08 2,20
SV 4,1 -0,16
Venstre 4,01 0,08
Rødt 2,23 0,13
MDG 2,73 0,14
Andre 1,78 0,44

 

Det er ikke ofte du opplever større fall på gjennomsnittet fra en måned til en annen, enn Arbeiderpartiet har hatt i februar. I skyggen av Senterpartiets vekst faller landets største parti kraftig. Hele 2,63 prosentpoeng til 32,71 prosent.

Etter en solid opptur på målingene gjennom mellomvalgåret er Arbeiderpartiet dermed tilbake på samme nivå som de hadde for et år siden. Trenden er klar dette er femte måned på rad med tilbakegang på gjennomsnittet av målingene. Fallet på fem måneder er 3,86 prosentpoeng, mens gevinsten for Senterpartiet i samme tidsrom har vært 3,35 prosentpoeng.

Senterpartiet hopper for første gang siden valgkampen i 1997 over 10-tallet på gjennomsnittet med 10,08, en fremgang på 2,20 fra februar. Det er verdt å huske at den gang ble partiets oppslutning halvert fra nivået på mange målinger rett før sommeren til valgdagen, mens Kjell Magne Bondevik som statsministerkandidat doblet oppslutningen for Kristelig Folkeparti.

For alle de andre partiene er det snakk om mindre bevegelser, men verdt å merke seg at samtidig som Ap faller kryper SV igjen ned mot sperregrensa, mens Venstre med et nødskrik kryper over, etter å ha vært under på gjennomsnittet i februar.

 

Ap taperen så langt

Arbeiderpartiet har startet valgåret som den store galluptaperen.

Det mangler fortsatt et par målinger før februarsnittet, men trenden de siste månedene er tydelig. Arbeiderpartiet er den store taperen, samtidig som Senterpartiet vokser til rekordnivå på flere målinger.

Bakgrunnstallene på Kantar TNS sin måling for TV 2 i februar viste at Sentrepartiet netto henter 123.000 velgere fra de andre stortingspartiene og har netto plussforhold mot alle.  Halvparten av veksten kommer fra regjeringspartiene.

Samtidig viser bakgrunnstallene at Arbeiderpartiet fremstår stadig mindre attraktivt som alternativ for tidligere Høyre/Frp-velgere.

Tall fra andre byråer bekrefter tendensen.  Mens Senterpartiet fremstår som stadig mer attraktivt i reell opposisjon til regjeringen, er det  Arbeiderpartiet som taper mest på dette. Trolig er det tidligere H/Frp-velgere som har søkt tilflukt hos Arbeiderpartiet som nå har funnet et nytt alternativ i Senterpartiet.

Flere fylkesmålinger (blant annet Sentio for Telemarksavisa og Trønderavisa) viser at Arbeiderpartiets sistemandater henger i en tynn tråd og går til Senterpartiet. Det er dermed ikke sikkert at økt oppslutning for Sp vil styrke rødgrønn side mandatmessig.

Det store spørsmålet er hva som skjer dersom denne gruppen av velgere ikke finner Senterpartiet like attraktivt over tid. Vender de da tilbake til Arbeiderpartiet eller vil de to regjeringspartiene klare å hente tilbake mange som opprinnelig stemte på dem.

I dag er det forresten 10 år siden jeg publiserte den første bloggposten her «I maktens korridorer». Selv om hyppigheten har variert, håper jeg leserne setter pris på mine små dypdykk i bakgrunnstall. 

Senterpartiet stjeler fra alle

Senterpartiets fremgang rammer både konkurrenter og samarbeidspartnere.

Sp vinneren, Ap taperen i januar

Arbeiderpartiet er taperen og Senterpartiet vinneren på snittet i januar.

jan.16 endring fra des
Ap 35,34 – 0,79
Frp 13,91 – 0,08
Høyre 23,23 + 0,16
KrF 5,08 + 0,24
Sp 7,88 + 0,79
SV 4,26 – 0,07
Venstre 3,93 – 0,09
Rødt 2,10 + 0,19
MDG 2,59 – 0,23
Andre 1,34 – 0,39

 

Valgåret 2017 starter med det høyeste snittet Senterpartiet har hatt på svært lang tid. Flere enkeltmålinger fra byråene i januar har vist den høyeste oppslutningen siden våren 1997  (den gang var det store svingninger i målingene for Senterpartiet som lå langt over vektingstallene og dermed skapte utfordringer for byråene).

Arbeiderpartiet er den største taperen i januar.  Selv om de ligger over forrige valgresultat, er partiet nå tilbake på nivået siden før statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

KrF kryper igjen over fem-tallet i snitt, mens Venstre faller under sperregrensa. Ser vi bort fra Infact som vekter mot kommunevalget i 2015 havner imidlertid Venstre rett over med 4,03  i januar.  Byrået trekker også snittet opp for Sentrepartiet og end for Høyre. Uten Infact er Høyre på 23,65 i januar og Senterpartiet på 7,75.

Et valgresultat i tråd med dette ville gitt Ap 66 mandater, Senterpartiet 14, SV 8, Rødt 1 og MDG 1. Rødgrønn side ville dermed hatt flertall med 90 mandater.  Høyre ville fått 42, Frp 25, KrF 9 og Venstre 3, samlet 79.

Et parti i særklasse

Ingen andre partier slår Senterpartiet når det gjelder å holde på egne velgere.

Valgåret 2017 starter med den høyeste oppslutningen Senterpartiet har hatt på nesten 20 år. 8,4 prosent får smilene til å gå rundt og drømmen om tosifret oppslutning til å komme frem hos flere av Trygve Slagsvold Vedums partifeller. Tallene viser at vi må tilbake til juli 1997 for å finne høyere oppslutning med 9,2.

Bakgrunnstallene viser at ni av ti velgere som stemte på partiet i 2013 ville gjort det samme i dag. Det gjør Senterpartiet til et parti i særklasse når det gjelder lojale velgere. I tillegg henter de nye velgere som stemte på flere av de andre partiene. Senterpartiets oppslutning øker blant velgere mellom 30 og 59 år. Partiet går frem nord for Dovre og i distriktene på Østlandet.

Det er i de samme gruppene Arbeiderpartiet nå opplever tilbakegang. Med 32,7 prosent er tilbakegangen fra desember på 4,5 statistisk signifikant. Andelen tidligere Ap-velgere som vil stemme på partiet er nede i 69, som er den laveste siden stortingsvalget i 2013.

Mens tallene i november tydet på at Arbeiderpartiet hadde en netto velgerovergang fra regjeringspartiene på 102.000, var den 75.000 i desember. Nå er den nede i 53.000 velgere. Arbeiderpartiet går mest tilbake blant yrkesaktive velgere mellom 30 og 59 år, mest tilbake blant menn og mest tilbake i fylkene nord for Dovre.

Høyres oppslutning øker med 1,5 til 24,5 prosent. Andelen lojale velgere er 68 prosent, altså på nivå med Arbeiderpartiet. Høyre går mest frem blant menn. Frp får 13,6 prosent (+ 0,3). Andelen tidligere Frp-velgere som vil stemme på partiet faller til 64 prosent, mens andelen usikre øker.

Ingen andre partier har en like høy andel velgere so sitter på gjerdet som Kristelig Folkeparti. Nesten hver tredje velger fra 2013 er usikker. Men i den første målingen etter budsjettforliket går KrF frem med 1,0 til 5,3 prosent. KrF ser ut til å ha tjent på forliket med en netto velgerovergang fra de to regjeringspartiene på 20.000 mens de mister få til Arbeiderpartiet.

Venstre berger seg denne gangen over sperregrensen med 4,8 prosent (+ 0,8), etter at de i desember fikk 3,99 og havet under sperregrensen. Selv om andelen lojale velgere er under 50 prosent, henter «svingdørpartiet» nye velgere og har for første gang på lenge netto overgang fra Arbeiderpartiet, mens de mister få til regjeringspartiene.

SV får 4,7 prosent (+ 0,8), men sliter i likhet med Venstre med at halvparten av velgerne fra 2013 er borte. Rødt får 2,6 prosent (+ 0,9).

I motsatt ende av skalaen fra Senterpartiet finner vi De Grønne. 1,9 prosent er ikke nok til å komme inn på Stortinget. To av tre velgere som sier at de stemte på partiet i 2013 sier at de ikke vil gjøre det i dag.

Det er åtte måneder igjen til stortingsvalget 2017, som blir et thrillervalg. Evnen til å holde på egne velgere, den såkalte lojaliteten, og bytteforholdet mellom partiene blir helt avgjørende. Det samme blir kampen KrF, Venstre og SV trolig må kjempe for å havne over sperregrensa.

Frp vant desember

Fremskrittspartiet er vinneren på gjennomsnittet av desembermålingene, mens de fleste andrepartiene går tilbake.

des.16 endring fra nov
Ap 36,13 -0,09
Frp 13,99 1,51
Høyre 23,08 -0,71
KrF 4,83 -0,13
Sp 7,09 0,07
SV 4,32 0,02
Venstre 4,02 -0,6
Rødt 1,91 -0,07
MDG 2,82 -0,07
Andre 1,73 0,13

 

Partiet lander på 13,99 den høyeste oppslutningen siden før statsbudsjettet og ultimatumet om bilpakken ble satt frem. Den største taperen er Høyre med 23,08 som er det laveste snittet siden desember i fjor da partiet hadde 22,0.

Venstre balanserer nå på sperregrensa med et snitt på 4,02. Etter en høst med mye politisk støy får partiet det laveste snittet i siden før stortingsvalget i 2013.  KrF får 4,83, men har gjort det noe bedre etter budsjetteforliket enn i målingene som ble laget før avtalen.

Arbeiderpartiet holder 36-tallet, med 36,13, desember er svakere enn de to siste månedene.  SV kryper opp et par promille til 4,32 som er det høyeste snittet siden august 2015. Senterpartiet får 7,09.

Veien opp til 4-streken er lang for De Grønne som ender med 2,82. Partiet har ikke har snitt over sperregrensa i løpet av 2016. Rødt får 1,91, som er ut til å sikre mandat i Oslo, mens andre får 1,73.

Frp har tettet igjen låvedøra til Arbeiderpartiet

Tidligere Frp-velgere ser ut til å finne veien tilbake til partiet.

Mens det mest intense budsjettbråket pågikk på Stortinget, ser Fremskrittspartiet ut til å ha vunnet kampen om velgerne.

Partiet går frem 1,4 prosentpoeng til 13,3 prosent etter flere ukers budsjettkamp der mye har handlet om at partiet står fast på den skalte bilpakken i statsbudsjettet.

Bakgrunnstallene viser at 74 prosent av Fremskrittspartiets velgere fra 2013 nå sier de vil stemme på partiet, mens 62 prosent av de spurte sa det samme for en måned siden.

Samtidig har Frp tettet igjenlåvedøra til Arbeiderpartiet. Færre tidligere Frp-velgere enn på lenge sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Partiet går frem blant de eldste velgerne, noe som tyder på at kjernvelgere har funnet veien tilbake til Siv Jensen & co.

Høyre får 23,0 (- 0,7). Partiet holder på 67 prosent av sine velgere fra 2013. Men hele 82.000 tidligere høyrevelgere sier de vil stemme på Arbeiderpartiet. Men nettolekkasjen fra de to regjeringspartiene til hovedkonkurrenten har gått ned fra 102.000 velgere i november til 75.000 velgere i desember.

Arbeiderpartiet får 37,2 (- 0,8). Bakgrunnstallen viser at færre tidligere velgere er lojale enn i november. 79 prosent av de Ap-velgerne fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Arbeiderpartiet går ned blant velgere over 45 år, mens de øker blant de yngste velgerne.

Senterpartiet får 6,0 (+ 0,7). Partiets lojalitet øker, men det gjør også lekkasjen til Arbeiderpartiet. Miljøpartiet De Grønne er faktisk femte største parti med 4,5 (+ 1,4). Partiet gjør det sterkt blant unge, men vokser ikke i hovedstadsområdet, hvor de sitter i byråd.

Kristelig Folkeparti får 4,3 (- 0,5). To av tre tidligere KrF-velgere er lojale mot partiet, men andelen som går til Høyre og Fremskrittspartiet er igjen økende og klart større enn lekkasjen av velgere til Arbeiderpartiet. Venstre får 4,0 (+ 0,4), eller helt eksakt 3,99 prosent, og får dermed ikke ta del i fordelingen av utjevningsmandater. Halvparten av Venstres velgere fra 2013 har forsvunnet, klart flest til Arbeiderpartiet.

SV får 3,9 (- 1,8). Tilbakegangen skyldes nok at partiet ble målt for høyt for en måned siden. Rødt får 1,7 (- 0,6) og andre partier og lister 2,1 (+ 0,6).

Et slikt valgresultat ville altså gitt et Storting hvor De grønne ville havnet på vippen mellom blokkene.

De tre store tilbake

Alle de tre store partiene mister oppslutning på snittet i november, mens småpartiene går frem.

Den største tilbakegangen opplever Frp som får sitt laveste månedssnitt siden oktober i fjor. Høyre får sitt laveste snitt siden april, mens Venstre får sitt høyeste siden oktober i fjor. KrF ser fem,-tallet igjen for første gang siden samarbeidsdebatten startet, mens SV kommer seg over sperregrena igjen på novembersnittet.

nov.16 endring fra okt
Ap 36,22 -0,34
Frp 12,48 -1,02
Høyre 23,77 -0,77
KrF 5,06 0,56
Sp 7,02 0,29
SV 4,30 0,47
Venstre 4,62 0,31
Rødt 1,98 0,14
MDG 2,89 0,24
Andre 1,60 0,07

 

Det er store sprik i målingene. Ap varirerer fra 38,0 hos Kantar TNS tidlig i måneden til 33,7 hos Respons midt i måneden. Frp varierer fra 9,9 hos Opinion til 14,1 hos Ipsos, mens Høyre varierer fra 19,7 hos Infact til 24,9 hos Norfakta og Opinion.

KrF varierer fra 4,0 hos Ipsos til 5,9 hos Sentio. Senterpartiet vareierer fra 5,3 hos Kantar TNS til 8,8 hos Infact. Venstre varirerer fra 3,5 hos Sentio til 6,6 hos Respons. SV fra 3,4 hos Norstat/Vårt Land til 4,9 på Norstat/NRK.

Et slikt valgresultat ville gitt Arbeiderpartiet 67 mandater, Senterpartiet 12, SV 8, Rødt 1 og MDG 1, med andre ord flertall til venstresiden med 89 av de 169 på Stortinget.  Også en Ap-Sp-KrF-allianse ville fått flertall med 87 mandater.

Med dette månedssnittet følger her fylkesfordeling av mandater (det siste mandatet i hvert fylke er utjevningsmandat):

november16mandater