Hvor stor er den “muslimske elefanten”?

Samfunnsfaglæreren Max Hermansen inviterer til Pegida demonstrasjon hver mandag utenfor Oslo Rådhus. Budskapet er at vi må snakke om den ”store elefanten i rommet”.

Drittlei

Den må ikke forveksles med den afrikanske eller indiske elefanten. Nei, vi snakker om den muslimske elefanten. Helt ordrett sier og skriver Max Hermansen:

”Det er mye statistikk som viser at det er store problemer med muslimer i Norge. Selvfølgelig ikke alle (Jeg er dritt lei av å måtte skrive den setningen). Muslimer er ansvarlig for de fleste kjønnslemlestelsene, tvangsekteskapene, overfallsvoldtektene….”

Pegida i hele Norge

Jeg har dekket den første og den andre Pegida demonstrasjonen i Oslo. Mandag vil vi bli vitne til den tredje antimuslimske marsjen i hovedstaden. Der vil demonstrantene gjenta disse påstandene. Men hvor stort er egentlig omfanget av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og overfallsvoldtekter i Norge?

Noe gjærer tydeligvis i en liten krok i folkedypet. Nå finnes det ikke bare Pegida i Oslo. Selv om bevegelsen ikke er stor, har den spredd seg til mer enn ti norske byer. Facebook siden til Pegida Norge har en oversikt over stedene. Der annonseres det at det vil demonstreres mot den ”store elefanten” i tiden som kommer.

 Hvor mange muslimer er det i Norge?

La oss først definere denne muslimske elefanten. Det finnes ingen eksakt statistikk på hvor mange muslimer det er i Norge. Det er forskjellige måter å regne på, men fasiten ligger et sted mellom 110.000 til 200.000 mennesker. Mer om regnestykket kan leses her:

http://forskning.no/meninger/leder/2013/02/hvor-mange-muslimer-er-det-i-norge

Elefanten utgjør altså mellom 2 til 4 prosent av Norges befolkning. Man trenger ikke å kunne mye matematikk for å forstå hvor stor plass denne prosentandelen tar i et rom som Norge. Men for samfunnsfaglæreren Max Hermansen og hans likesinnede er elefanten enorm. La oss derfor late som den er det og gå til påstand nummer 1: Muslimer er ansvarlig for de fleste tvangsekteskapene.

 Tvangsekteskap

Statistisk Sentralbyrå, SSB, har ingen statistikk på dette området. Men det har Integrering og mangfolds direktoratet, IMDI. De har til og med et eget kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det består av representanter fra blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet,(UDI). Så hva slags tall har Norges fremste ekspertise?

De siste IMDI tallene er fra 1.halvår 2014. Der står det at 54 tvangsekteskap ble gjennomført i fjorårets første halvdel. For hele 2013 var tallet 85. Og fra 2004 til 2012 var tallet 298 gjennomførte tvangsekteskap. La oss dvele litt ved dette og bruke noen sekunder på addisjon. Femtifire pluss åttifem pluss tohundre og nittiåtte. 437?

Sex med leikaring

Den muslimske elefanten er på 110.000 til 200.000 mennesker. Av disse har 437 personer blitt tvangsgiftet i løpet av de siste 10 årene, ifølge norske myndigheter. Det betyr 0,21 prosent av den muslimske befolkningen i Norge. Null komma tjueen prosent.

Tallene og rapporten sier ingenting om religion. La oss likevel anta at alle som ble tvangsgiftet hadde afghansk, irakisk, somalisk eller pakistansk opprinnelse. Altså at de eller foreldrene hadde muslimsk landbakgrunn.

Hvis vi konsentrer oss om i fjor betyr det 54 gjennomførte tvangsekteskap i første halvår. Det utgjør 0,027 prosent av den muslimske befolkningen i Norge. Det er så lite at jeg vet ikke helt hva vi kan sammenligne det med. Tilsvarer kanskje delen av Norges befolkning som tenner på sex i leikarring?

Hva er ski?

Rapporten fra IMDI tallfester ikke bare gjennomførte tvangsekteskap. De registrerer også frykt for tvangsekteskap, ekstrem kontroll og frykt for å bli etterlatt i utlandet osv. Tar vi med disse tallene øker totalen til 0,12. Det må være andelen av Norges befolkning som ikke vet hva ski er.

Hva forteller dette? Pegida vil tolke det som at det er flest muslimer som står bak tvangsekteskap. Andre vil  si at 99,9 prosent av muslimene har annet å gjøre enn å gå rundt og tvangsgifte barna sine.

Les hele Imdis halvårsrapport her:

http://www.imdi.no/Documents/Tall_og_fakta/TVE_1_halvar_2014.pdf

 Kjønnslemlestelse

Neste sentrale påstand i Pegida marsjen er kjønnslemlestelse. Tallene fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse viser at det var null tilfeller i første halvår i fjor. 11 personer fryktet kjønnslemlestelse i den samme perioden, men null tilfeller ble gjennomført.

Av den store elefanten på mellom 110.000 til 200.000 var det altså zero saker. Kanskje ikke så rart når dette er en skikk i deler av Afrika som ikke har noe med Islam å gjøre.

 Hvilken religion har voldtektsmenn?

Den tredje påstanden som gjentas er at muslimer er ansvarlig for de fleste overfallsvoldtektene. De siste tilgjengelige tallene kan leses i Kripos rapporten, ”Voldtektssituasjonen 2012”. Der står det at det ble anmeldt 94 overfallsvoldtekter i 2012. I rundt halvparten av sakene ble gjerningspersonene identifisert. 21 av gjerningspersonene var ikke-nordeuropeere. 19 av gjerningspersonene var nordeuropeere. Som det meste av annen statistikk i Norge, brytes ikke tallene ned på religion.

Jeg vet det er helt feil, men la oss likevel anta at alle de 21 ikke-nord-europeiske gjerningspersonene var muslimer. Hva da med de andre 19? Hva slags religion har de? Rapporten sier rett ut at begge gruppene er nesten like store. Og hva med alle andre typer voldtekt? Ifølge Kripos er flertallet av gjerningspersonene nordeuropeiske i samtlige kategorier med unntak av overfallsvoldtekter. Hele Kripos rapporten kan leses her:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2030.pdf

Faktakorrigering

Alle har rett til å ytre seg. Men påstander som er direkte feil eller er ren løgn kan ikke stå uimotsagt. Det er ikke bare pressen som har et ansvar for å drive med faktaopplysning og faktakorrigering. Det må skje i klasserommet, i kantina og i det offentlige rom. Uimotsagte løgner over tid blir til etablerte sannheter. SSBs fakta om innvandrere i Norge er obligatorisk lesning.

http://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall/innvandring-og-innvandrere

Pegida demonstrerer mot Norges nest største religion. De går i tog mot muslimer som er i Forsvaret, de som skal vokte Norges grenser. De protesterer mot muslimer som er i PST, de som skal passe på rikets sikkerhet. Og de marsjerer mot muslimer som er i politiet, de som skal opprettholde lov og orden.

Selvsagt har de full rett til det. Men faktum er at muslimer er en naturlig del av Norge. Som leger og sykepleiere. Drosjesjåfører og kjøpmenn. Ingeniører og advokater. De pumper opp olje i Nordsjøen og de lager lover på Stortinget. De er alle en del av den muslimske elefanten.