Category Archives: skøyter

Yankee, go home!

Hvem brukte Maren Haugli til å få fjernet Peter Mueller?

Jeg kjøper det ikke. Vibecke Sørensen, Jarle Aambø og Tove Paule kan snakke etikk og idrettens anseelse så mye de vil.

Men Peter Mueller kan ikke miste jobben som landslagstrener i skøyter 81 dager før OL på grunn av den dumme fleipen han hadde til og om Maren Haugli i Berlin i oktober.

Det må ligge mer bak. Vikarierende motiver.

Noen har dyttet Maren Haugli foran seg for å få fjernet amerikaneren.

Hvem? Og hvorfor?

Har skværet opp

Det støtende Peter Mueller sa var av seksuell karakter. En vulgaritet. En platthet. Og det har Mueller bedt Maren Haugli om unnskyldning for.

Haugli påstår at hun har akseptert unnskyldningen og lagt dette bak seg. Da skulle saken vært ute av verden.

Istedenfor har en trener mista jobben han har hatt i seks år og idrettsledere kappes om å slå seg på brystet og klappe hverandre på ryggen fordi de har vist verden hvor standhaftige og etiske de er. For å låne fra Hamlet: There’s something rotten in the state of sports Norway.

Gambler med Bøkkos OL

Skøyteforbundet og Olympiatoppen gambler med Håvard Bøkkos OL. Toppidrettssjef Jarle Aambø sa på pressekonferansen at prinsipper er viktigere enn terminlista.

Underforstått: 81 dager før OL er det dumt for Bøkko å miste treneren sin. Men etikken vi skal styre idretten etter og idrettens anseelse er viktigere enn de OL-medaljene dette eventuelt ender opp med koste Bøkko/Norge.

Jeg er redd den uttalelsen vil lyde noe hult om et par uker hvis det da er kommet for dagen at det har foregått et skittent spill for å få fjernet Mueller.

Miljøet rundt Haugli-søskene

I fjor forlot Maren og broren Sverre Haugli landslaget. I misnøye med Peter Mueller.

Ett år seinere setter Maren Haugli seg ned etter den famøse middagen i Berlin og forfatter en rapport til ledelsen i skøyteforbundet fordi hun føler seg dypt krenket av en meget smakløs og dårlig fleip fra trenerens munn.

Men når den snøballen tre uker seinere har rulla så fort og blitt så stort at Mueller er blitt fjerna, påstår Haugli

a) at det ikke var hennes intensjon å få fjernet Mueller fra jobben sin, og

b) at hun nå synes synd på Håvard Bøkko som mister den treneren han har samarbeidet så godt med i seks år mindre enn tre måneder før han skal kjempe om fire OL-medaljer (1.500, 5.000, 10.000 og lagtempo).

Haugli sier sjøl at hun skreiv rapporten på eget initiativ.

Men om det nå ikke var andre som oppfordret henne til å skrive rapporten, så har i alle fall andre personer enn Haugli sjøl drevet lobbyvirksomhet overfor styret i Norges Skøyteforbund til å ta rapporten på alvor og la den få de drastiske konsekvensene den nå har fått.

Hans Trygve Kristiansen er Hauglis trener. Han er en etablert del av Olympiatoppen-miljøet.

Hvis han nå havner i et landslagstrenerteam med Jarle Pedersen vil hans rolle i denne prosessen framstå som motivert av egeninteresse.

Men andre enn Kristiansen har vært med på å påvirke skøytestyret til å fatte den beslutningen det tok i dag.

Tiden vil vise om vi får vite hele årsaken til hvorfor.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.