Allerede i gang!

Elena og je er allerede i gang med hardtreining! Je kæn lova at je har oppdaget nye nervebaner og ny musk’latur i beina ned’a’for knea… Og je kæn lova elegant, presis, musikalsk og sensasjonell underholdning på premiéren!