Tag Archives: vals

Godfølelsen dagen før dagen!

Hei alle sammen!

På onsdag hadde vi gjennomgang av dansingen i studio. Og det ble jo som det ble.. Alt gikk ikke på skinner! Med masse nye inntrykk; anderledes gulv, LIVE musikk, kameraer, lysekroner og ikke minst spent stemning! Vi fikk 3 gjennomganger pluss en “generalprøve”. Og dette trengte vi definitivt! I tillegg til litt småfeil her og der, greide vi til og med å gjøre feil i koreografien!!  Men etter en skikkelig skjerpings ute i gangen, i pausen, satt det til aller siste gjennomkjøring. Da gikk det mye bedre! Skal vi det var godt å kjenne på hvordan det var å danse i studio.. Vi dro hjem med en god følelse om enn noe utmattet. 

Cato minnes studietiden da han oppdaget viktigheten av å lage en prøveeksamen for seg selv. Da var det ikke så skremmende på den avvgjørende dagen. Den resepten håper han slår til igjen!

Torsdag og i dag har vi tatt opp godfølelsen og terpet på detaljer som vi håper skal synes i morgen på selveste premieren! Spesielt i dag har vi tatt det med ro og kost oss. Vi tok til og med en skikkelig lunsj midt i treningstiden 😀

Vi er KLARE! … Nå reiser Cato til Bergen for å slappe av med et foredrag for ledere og trenere i svømmeforbundet!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.