Tag Archives: paso doble

Også er det på'n igjen

Nå er det mandag, og vi har nå lagt lørdagen bak oss. Det var en veldig god opplevelse! Vi storkoste oss og er veldig fornøyd med innsatsen.

Nå er det paso doble og vi har hatt seks timer med trening, og det har vært mye stopp og mye terping. Flyten i dansen må på plass, for så å kunne begynne å pirke.  Så nå har Cato dansen på video, så i kveld skal han hjem og memorere… (har han lovet). Marianne mener uansett at uttrykket skal være på plass til enhver tid, så det er jo en utfordring det også!

Fra dette uttrykket…

… til dette uttrykket!

Da blir vi fornøyde! Vi er gjennom en tredjedel, så det skal nok sitte når lørdagen kommer 😉

Hilsen Cato og Marianne

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.