IMPERIET SLÅR TILBAKE

Etter fire måneder med gatedemonstrasjoner, er luften i ferd med å gå ut av opposisjonsviljen i Russland. En meningsmåling utført av Levadainstituttet i Moskva viser en betydelig tilbakegang i den folkelige støtten til bevegelsen bak demonstrasjonene. Bare 32 prosent av de spurte uttrykker nå noen som helst støtte til anti-Putin aksjonene.

En del av årsaken ligger trolig i dokumentaren “En protestaksjons anatomi” som ble vist på den russiske TV-kanalen NTV tidligere denne måneden. Her slår Putintilhengerne kraftig tilbake mot opposisjonens beskyldninger:

Med heller tvilsomme journalistiske metoder og enda mer tvilsomme intensjoner går filmen langt i å slå fast at opposisjonen betalte folk for å komme på massedemonstrasjonene i desember og januar, der opp mot 100 000 mennesker møtte opp for å kreve nyvalg. Som uavhengig observatør til flere av demonstrasjonene den siste tiden har jeg ingen problemer med å slå fast at en slik påstanden er det rene sprøyt.

TV2 under dekning av demonstrasjoner i Moskva 10. desember 2011

Om ikke det var nok, forsøker programskaperne også å bevise at den liberale opposisjonen har betalt folk for å komme på demonstrasjonene som ble holdt til støtte for Vladimir Putin. Opposisjonens hensikt med dette skal ha vært å filme utdelingen av penger, noe som igjen ble lagt ut på Youtube for senere å “bevise” at Putintilhengerne var kjøpt og betalt.

Sannelig klarer også TV-kanalen å filme noen amerikanere som står og ser på demonstrasjonene, og slår ubeskjedent fast at dette beviser at CIA og den amerikanske ambassade i virkeligheten har iscenesatt hele showet.

Om filmen var et et bestillingsverk eller ikke er vanskelig å si, og premissjournalistikk der den andre parts argumenter ikke blir hørt eller blir satt inn i reporterens valgte vinkling er jo heller ikke ukjent her til lands. Men ensidigheten i dette programmet gjør det vanskelig å lese som annet enn et propagandadokument for Russlands nyvalgte president.

Opposisjonen har som ventet reagert med sinne og oppfordrer nå til boykott av NTV – kanalen som for 15 år siden var noe av et fyrtårn for uavhengig journalistikk i Russland, men som de siste 10 år har vært under solid statlig kontroll. Likevel har innholdet i dokumentaren skapt så mye blest at opposisjonen skal slite hardt for igjen å trekke titusener ut i Moskvas gater.

Imperiet har altså slått tilbake. Opposisjon er blitt satt i vanry. Og som ventet har alle viktige utenlandske handelspartnere, inkludert Norge anerkjent at Vladimir Putin er valgt som president for de neste seks årene. Putin kan med det sove bedre i tiden frem mot sin egen innsettelsesseremoni den 7 mai. Spørsmålet er hvordan Vestens politikere, som velsignet Russlands forgiftede presidentvalg, vil sove når regjeringen Putin 2.0 viser hva den står for.

 

 

  • Jeg sitter med et inntrykk av at diagnosen er noe av det samme i Russland som man ser i Kina: For folk flest er det kanskje viktigere at man har økonomisk vekst, tilsynelatende uten sideblikk til distribusjon av godene, enn at man har et fungerende demokrati. For Kina har vel nettopp dette faktum vært vesentlig i å opprettholde teknokratiets legitimitet, og på samme måte har det kanskje de siste 10-15 årene blitt spiren til en ny-teknokratiseringstendens i det moderne Russland?