Humanitært dilemma

For noen dager siden kom en fransk fregatt over en åpen båt fullpakket med somaliske flyktninger i Adenbukta. De rundt 40 utmagrede og tørste menneskene var på flukt fra borgerkrigen i Somalia og på vei til Jemen. Etter å ha hjulpet dem med mat, vann og bensin, lyktes det igjen å få start på den lille påhengsmotoren. Men det varte kun få minutter før motoren trakk sitt siste sukk. Den franske kapteinen hadde ikke noe annet valg enn å ta de skipbrudne om bord og avbryte sin piratjakt. Nå når været i Adenbukta og sør for Afrikas Horn er i ferd med å bedre seg etter monsunsesongen, betyr det at pirataktiviten igjen vil øke på havet. At det igjen blir mulig å ta seg langt til havs med småbåt vil også bety at flyktningestrømmen fra Somalia kan ta seg kraftig opp.

Dette kan åpne for noen vanskelige dilemmaer for fregatten Fridtjof Nansen og resten av EUs anti-piratstyrke Atalanta. De for tiden 9 EU-fartøyene kan i verste fall risikere å bli opptatt med en humanitær redningsaksjon fremfor piratjakt. Jemen har gjort det klart at de ikke ønsker krigsskip fra NATO og EU i sine farvann. Og det kan dermed også bli problematisk å finne et sted å frakte flyktningene. I ytterste konsekvens kan de måtte taes med tilbake til militærfartøyenes hjemland. Og enda verre: Hva om pirathøvdingene på det somaliske fastland med vitende og vilje bruker sine penger, våpen og innflytelse til å skape en flyktningestrøm slik at krigsskipene har hendene fulle.

På sjøen er man pliktig til å hjelpe folk i nød. Men hvordan skal man reagere på en mulig ny flyktningestrøm i Adenbukta og hvordan skal humanitære hensyn veies opp mot oppdraget: Å trygge skipsfarten i området? Dette er noen av spørsmålene ledelsen i EUs operasjon Atalanta nå må ta stilling til.

Flyktninger, så vel som pirater er begge et resultat av den desperate situasjonen i Somalia. Og enda en gang synliggjøres at marinestyrker alene ikke er en fasit for krisen på Afrikas Horn

Hva mener du? Bør marinestyrkene i Adenbukta hjelpe flyktningene?

  • Nilsen

    Marinefartøyene bør heller ha et lite lager med påhengsmotorer og annet nødvendig utstyr, så er det bare å sørge for at flyktningene kommer seg videre på egenhånd. Hvis Norge kommer til å ta i mot båtflyktninger bragt opp av den norske fregatten så kommer fregatten veldig snart til å fungere som et transittmottakk – ikke som piratjeger…

  • Hvit som har jobbet Afrika

    Sjø retten er klar, plikt å hjelpe. For at ikke piratene skal bruke flykninger mot marinefartøyer. Send troppetransport skip som marinefartøyene kan levere flykninger til. Send troppetransportskipet tilbake til Somalia når det er fult. Opprett leierer så blir det snart slutt på det problemet. En Somalier forstår bare hardt språk og makt. Har bodd i Afrika lenger periode og der fikk vi erfare Øye for Øye, Tann for Tann. Husk de ler av ossmed vår snillisme både i Norge og Nede i Somila….Se bare på hvordan de kjønnslemlester sine egne døtterer mm.