Hva skal vi gjøre med Somalia?

Over tretti land har nå marinefartøyer i Adenbukta for å bekjempe de somaliske piratene. Milliarder av kroner har de siste par åra gått til å holde hypermoderne krigsskip flytende utenfor Somalia. Men resultatene lar vente på seg. Hva skal vi gjøre med Somalia?

KNM Fridtjof Nansen er nå på plass i Adenbukta. Det er positivt at Norge, som en av verdens største sjøfartsnasjoner deltar i kampen mot sjørørveriet i Somalia. Men det gjenstår å se hva den norske fregatten konkret får utrettet.

For statistikken over pirataktiviteen utenfor Østafrika må være nedslående lesning både for redere og admiraler. Så langt i 2009 har det vært minst 130 piratangrep. Det er nesten like mange som i hele 2008. I toppmåneden april var det 18 kapringer. Nå når monsunen er i ferd med å dabbe av og kysten utenfor Afrikas Horn igjen blir farbar for småbåter ventes en ny bølge av angrep. Spørsmålet som stilles er: Har den massive marineinnsatsen overhodet noen langsiktig effekt?

Gjennom historien har de store sjømaktene alltid strevd med pirater som har angrepet deres livsviktig handelsruter. Men enten man snakker om oldtidens pirater i Middelhavet, eller de romantiserte karibiske piratene på 1700-tallet kan man finne tre fellestrekk:

 • De aller fleste pirater i historien har hatt en ideologisk motivasjon i tillegg til ren grådighet.
 • De store kostnadene knyttet til å stable et sjørøverskip på beina har alltid nødvendiggjort mektige bakmenn og finansiører.
 • Aldri i historien er en piratorganiasasjon blitt bekjempet kun til havs. Bare ved systematisk å ta piratenes hjemmehavner samtidig som de jaktes på havet er man sikret suksess.

Disse tre historiske sannhetene, beskrevet i Angus Konstams bok “Piracy, The Complete History”, kan lett brukes på Somalia i 2009. For det første forteller historien oss at for fullt ut å komme de somaliske piratene til livs må man ta deres ideologi og moralske rettferdiggjørelse for å drive sjørøveri på alvor. De lutfattige menneskene langs Somalias østkyst mener de systematisk er blitt utbyttet av Vesten i flere tiår. De peker på tjuvfiske, internasjonal skipsfarts krenking av landets territorialfarvann og ulovlig giftdumping som viktige grunner til at de har rett til å angripe handelsskip. Sanne eller ikke, bør i det minste disse stadig tilbakevendende påstandene granskes av FN.

For det andre bør man gå mer målrettet etter alle dem som trekker i trådene, tjener de store pengene og overtaler arbeidsløse somaliske ungdommer til å bli pirater. Nettopp ved hjelp av argumentene nevnt ovenfor.

For det tredje er det igjen nødvendig å diskutere om en internasjonal fredsstyrke bør sendes til Somalia. En styrke som med FN-mandat i ryggen kan gjøre en innsats for å stanse borgerkrigen som har vart mer eller mindre kontinuerlig i over 25 år. På den måten kan matvareforsyninger og annen utviklingshjelp nå alle i det enorme landet. Bare viss krigen tar slutt kan lokale og nasjonale institusjoner som politi og rettsvesen igjen begynne å fungere og økonomien kan gradvis bygges opp igjen, slik at folk har en fremtid å gå til.

Med Norges stilling som stor sjøfartsnasjon, og fra og med denne uken som en av de viktigste bidragsytere i Operasjon Atalanta ville det vært på sin plass om den norske regjering samtidig gikk i bresjen for å foreslå effektive tiltak på land for å få Somalia på fote igjen.

Hva mener du? Hva skal vi gjøre med Somalia?

 • Mono

  Først og fremst bør man slutte å dumpe søppel i Adenbukta slik at den skylles i land i Somalia, et land uten noen sentral statsmakt og dermed også uten kystvakt, og gir “piratene” støtte for faktisk å kreve inn penger hvorav deler går til gjenoppbygging av lokalsamfunn denne forurensningen har ødelagt.

 • Daniel B

  synspunktet ditt ovenfor bygger på at innsatsen ikke er til nytte. Om man skal ha den holdnngen til alle problemene på kloden ville det vært spart mye penger om å kloden for nasjoner som har styrker i utlandet og kloden i militær kostnad. men sett i sammenheng ville det rådet total kaos for enkelte folkegrupper og selvfølgelig hvert enkelte land. Ta afganistan feks der opium dreper latterlig mange fler i hvert enkete hjemland en krigen i seg selv. Det er en heltt soleklar ggod innsats og sikre at mine og dine matvarer kan fraktes trygt gjennom overfarten fra Afrika til Europa. Det skulle bare mangle om ikke fler deltok i aksjonene når en nasjon som i dette tilfellet Somalia ikke har mulighet til å ta kontroll over piratene på egenhånd. Tenk litt på dette. Hva om ingen gjorde noe. hva ville da ha skjedd med holdningen til pirater og skipsfart generelt ikke bare i afrika men hele verden. Dette er signaler som sendes ved å bekjempe hvert enkelt tilfelle. Som øystein også stiller spørsmål om er jo om man også skal sende FN styrker inn på fastlandet i somalia for å også å rette på problematikken i somalia som selvsagt er en årsak til hvorfor det er mye pratvirksomhet. Uten at jeg har satt meg inn i somalia sin bakgrunn alt for godt er det helt utelukkende å ikke gjøre noe enten det bare er til vanns eller til lands. Skipsfarten må selvfølgelig komme fritt forbi.. Daniel.

 • ms

  Blir litt provosert med sånne spørsmål, egentlig. Hvorfor har vi (Vesten) sånn trang til å alltid gjøre noe “med” noen? Det er ikke sikkert somaliere har lyst at vi skal gjøre noe “med” de. Har mannen om bord på Nansen og skulle heller sett han seile langs den norsk kysten enn å delta i enn (spør du meg) “kamp” som er tapt på forhånd. Om det er 30 eller 330 land som deltar med sine fartøy der nede så spiller det fint lite rolle. Dette problemet er mye mer komplisert enn noen av oss kan forestille oss, og løsningen helt klart ligger på land og bak forhandligsbordet. Disse folene trenger veiledning, ikke marinefartøy. Dette er helt absurd egentlig. Spør oss i februar når de er kommet hjem hvor mye av problemet har Nansen løst. Det er synd at disse folkene skal bruke utdanningen sin på sånne oppdrag.