Høstens hyggeligste jobb!

Velkommen hit til bloggen min. Jeg er så heldig å jobbe med Skal vi danse denne høsten, og tenkte med denne bloggen å ta deg med inn i kulissene hver uke.

For å komme i gang, gir jeg deg noen bilder fra premieren og fra lørdagens program som var det fjerde i rekken.

PREMIERE: Etter en vel blåst premiere, var det noen glade deltakere og en reporter som møttes på parketten. Premierefest neste!

STRAM KAR: Vebjørn Sand fikk gode karakterer på premieren for sin dans, og smilte bredt da tv2.no møtte han på parketten etter sending.

BACKSTAGE: Her er jeg klar for backstage-sending i Nydalen. På tv2.no får du intervjuer med deltakere og gjester i hele nyhetspausen til Skal vi danse. Etter programmet får du selvsagt også intervjuer med glade deltakere som har gått videre, og de som dessverre må forlate oss fra uke til uke.

BACKSTAGE: Stella Mwangi var deltaker i fjor, og var innom sist lørdag for å se hvordan det gikk med årets dansekull. Hun hadde blitt så ny og fin på håret at flere måtte se på henne to ganger for å se at det virkelig var Stella.

GOD STEMNING: Lars Erik Blokkhus og dansepartner Maria Sandvik var glad for at de nok en gang hadde klart å unngå danseduell på lørdagens program.

KJIPT: Den kjipeste delen med hele Skal vi danse, er at det er en konkurranse og at noen faktisk ryker ut av dansen. I det fjerde programmet ble det Lasse Ottesen og Olga Divakova som måtte forlate oss. Veldig kjipt, men intervjuet jeg gjorde her ble alt annet enn trist. Se det på tv2.no!

 

 • Lars Jøran Nordberg

  BTW: Godt at det finnes andre arenaer å møtes på enn diskusjon.no Kjell. Herre min hatt, de tolererer jo ikke litt tullball engang der inne. =)

 • Lars Jøran Nordberg

  Jeg har det, ja. 🙂 Jeg missliker dette med at det ikke er konsekvent.
  Ikke har en helhetlig ideologi som er håndfast, og noe man kan studere.
  Jeg tror ikke helt at blandingsøkonomien fungerer bedre enn markedsøkonomien, siden man her finansierer over skatteseddelen, og dermed ikke har noen konkurranse om å levere best mulig tilbud til en best mulig pris. Jeg ser da for meg at det blir motsatt (og det ser man jo i nyhetene daglig?) at det som er skattefinansiert: Det offentlige, blir mer og mer byråkratisk og tungrodd, og dyrere og dyrere (dette ser vi jo når man stadig må øke skattene for å finansiere det).

 • Odd

  Hei.

  Ser at denne økten kjøres på tredemølle, men kan den like bra kjøres ute? Er klar over at vær og forhold spiller inn en god del, men for effektens skyld?
  Jeg antar at laktatverdiene skal akkumuleres gjennom økten, men hvor ligger den øvrige grense? 5 mmol?

  Odd

 • DATATUFS

  siv er nok den mest representative av damene og ingen Michelin figur

 • Peter Bering

  Du har helt rett. Kvinner har en riktig alder og den er fra 20 til 34. Så skynd deg!

 • ingrirog

  Hei, Disqus_Mann.

  Den kritikken Siv Jensen ble utsatt for hadde ingenting med politikken å gjøre, det gikk kun på person. Og her er den forskningen jeg henviser til.

  Flere internasjonal studier har vist at medier tenderer mot å omtale personlige aspekter ved kvinner oftere enn menn, og at
  kvinnelige politikere gjerne vurderes annerledes enn mannlige. I en britisk studie om måten kvinnelige og mannlige parlamentsmedlemmer ble omtalt i mediene uttalte for eksempel en av de kvinnelige informantene:

  Women are never the right age. We’re too young, we’re too old. We’re too thin, too fat. We wear too much make‐up, we don’t wear enough. We’re too flashy in our dress, we don’t take enough care. There isn’t a thing we can do that’s right (Sreberny‐Mohammadi og Ross 1996:108).

  I den samme studien ble det også avdekket at mediene brukte ulikt språk når kvinnelige og mannlige politikere ble omtalt. Flere av de kvinnelige politikerne som ble intervjuet reagerte for eksempel på at de ofte ble omtalt som mer emosjonelle, og med mindre flatterende termer, enn det deres mannlige
  politikerkolleger ble. En av informantene hadde for eksempel opplevd at hennes innlegg i en debatt ble referert til som “outbursts”, mens hennes mannlige motdebattant ifølge journalisten kom med “statements”.

  Studier fra USA og Canada har også vist at kvinnelige politikere vurderes annerledes enn menn, og blir vurdert gjennom
  et «kjønnet filter» basert på kjønnsstereotypiske forventninger. Amerikanske studier har for eksempel vist at mediene i større grad fremstiller mannlige politikere slik de fremstiller seg selv i sine kampanjer, mens det blir fokusert mye mer på feminine sider ved kvinnelige politikere enn det kvinnene selv legger opp til (Kahn 1993; Kahn og Goldenberg 2001). Gidengil og Everitt
  (2000) fant i en studie av TV-dekningen av canadisk valgkamp at de kvinnelige politikerne ble fremstilt og vurdert som mer aggressive og avbrytende enn de mannlige politikerne, til tross for at de i virkeligheten ikke hadde en tøffere stil enn mennene.

  Forskning har også vist at omsorgsforpliktelser gjerne blir tema når kvinnelige politikeres privatliv omtales. Familien blir da gjerne fremstilt som ofre for hennes karriereambisjoner, og mangelen på et “normalt” familieliv blir brakt på bane (Zoonen 2005:91). I tillegg har forskning vist at kvinnelige politikere gjerne blir
  evaluert mer negativt enn menn. I den allerede nevnte studien fra Tyskland (Semetko og Boomgarden 2007) fant forskerne for eksempel at Angela Merkel var gjenstand for langt mer negativ omtale enn den mannlige konkurrenten Gerhard Schröder.

  Et knippe studier om politikk og kjønn er også utført i Norge, og selv om forholdene for kvinnelige politikere er ganske annerledes i Norge enn i de landene som er nevnt over, har forskerne funnet
  tendenser til at kvinnelige politikere kommer mindre heldig ut av mediedekning enn menn. For det første har det i studer av norske forhold blitt avdekket at kvinner er underrepresentert som kilder, både generelt og når det gjelder politikk, og at kvinner tenderer til å fremstå som “pynt” eller ofre, snarere
  enn ekspertkilder når de faktisk kommer på trykk (Eide 2001). Anne Krogstad (2004a) har også funnet at norske medier vurderer kvinner mer negativt enn menn: I en studie av norske avisers bruk av terningkast i valgkampen 2001, fant hun at kvinnene kom dårligere ut enn mennene: Kvinnenes gjennomsnittskarakter var terningkast 3, mens mennenes gjennomsnitt var 3,3.

  Torill Aalberg (2009) har forsket på norske Stortingspolitikeres forhold til mediene, og fant at mannlige politikere i større grad enn kvinnelige hadde tilpasset seg medienes logikk ved at de
  hadde hyppigere, og også mer uformell, kontakt med journalister. Aalberg forklarer den mer utbredte journalistskepsisen blant de kvinnelige politikerne nettopp med at kvinner ofte får dårligere og mer negativ behandling i mediene enn menn. En ytterligere studie av Krogstad (2004b) underbygger dette resonnementet: I sine studier av tv-debattene fra valgkampen i 2001 fant hun at
  de kvinnelige politikerne hadde langt dårligere arbeidsforhold i tv-studioene enn de mannlige politikerne. Kvinnene ble avbrutt hyppigere, og fikk mindre respons.

  Mvh

  Ingrid Dahlen Rogstad

 • Jens

  Problemet her er naturligvis å skille mellom det som skyldes holdninger til kvinner og det som skyldes en rød presse.

 • Chris Jensen

  Om KrF og Venstre skulle velge AP-sammarbeid, ville de ikke ha svekket, men massakrert egen troverdighet.

  Dessuten må et samarbeid med AP være lite fristende med tanke på hvordan AP har utradert sine nåværende samarbeidspartnere.

 • Fiskern9

  KrF og Venstre har muligheten til å velge, og Venstre har mye større grunn til å velge Høyre, KrF er vel sånn akkurat på midten.

 • Ole Bro

  Mener at pressen skulle holde seg for god til at være partiske i under en valgkamp. Man skulle tro vi var i mellemøsten et eller annet sted. Der blir slet ikke stilt de kritiske spørsmål på valgprogrammerne. Kunne godt have tenkt meg at høre litt om den innvirkning av norsk økonomi som kommer av den ukritiske innvandring. Men AP har tenkt tanken at jo flere folk de lukker inn, jo bedre ser økonomien og flere andre statistikker ut. Stor innvandring = boligmangel. boligmangel = med kunstige høre boligpriser. Som igen gør at folk ser rikere ut end de egentlig er. Hvem er det de gør en tjeneste her? Ikke den unge generation i hvertfald. De har store problemer med at komme inn på boligmarkedet, og de har mindre jobb muligheter med de mange nye innvandrere, der heller end gerne bor unner kummerlige forhold og jobber for en løn som ikke henger sammen med den norske økonomi. Ta for eksempel bygge bransjen. De aktørene som satser på norsk arbeidskraft, kan glemme langt de fleste anbuds runder. For når det kommer til stykket, ser folk flest på pris, og mindre på kvalitet. Og hvis der i en anbudsrunde er en aktør som satser på for eksempel polsk arbeidskraft. Har man ikke en sjanse i en bud runde.
  Vi har fått strengere bygge krav. Tech10 som de nye krav kalles. Det er kanskje fint, men det blir bryggeri hvertfald ikke billigere av.
  Syntes kanskje det er på tide at stille krav til de folk som arbeider innenfor bygg også. Er vel ikke for meget forlangt, at de som arbeider innenfor bygg, også har en utdannelse som tilsvare det de skal drive med. Da ville både kvaliteten og end mere lig konkurranse blive forbedret.
  Så også her forleden dag, Stoltenberg sige at man ikke kunne oppfordre til måtehold i befolkningen, og så bruge så mye penge som FRP lagde op til.
  Men hvor er den oppegående journalist som fanger dette utspil, og spørre Hr. Stoltenberg om de lønnspålegg som regeringen har geit seg sjøl unner finanskrisen? Bruger av skatte penge og oljepenger på infrastruktur, helsevesen og skoler er da noet som langt de fleste i befolkningen får del av. Men at stortings medlemmer får et lønnspålegg som overgikk det lønnspålegg som de selv anbefalte for den norske lønnsmottaker med flere hundrede prosent hvis ikke jeg husker feil.
  Det spørsmål er der ingen som tør stille…..
  Er så klart ikke det som kan redde et stats budsjett. Men mener vel det må være sådan at den styrende makt må gå foran som et godt eksempel, og sjøl gjøre som de anbefaler befolkningen at gjøre.
  Nei. Jeg ser frem til at få et regjerings skifte.

 • Sjaron

  Dette blir bare verre og verre. Ikke bare er nesten alle journalister røde, men Larsen er også Jens nærmeste venn. Det finnes ikke et eneste ord for dette i vokabularet, som ikke vil føre til at innlegget blir slettet umiddelbart.

 • Per Knutsen

  Mye av den kommentaren din her motargumenterer Jens i senk i forhold til når han anklaget Erna for dårlige lederegenskaper en tid tilbake Jan Erik.

 • magnarStoroy

  Tre parti? Då vil eg ha Venstre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti på Stortinget, og med Trine Skei Grande som statsminister.

 • magnarStoroy

  Sperregrensa gjeld berre for utjamningsmandata. Altså det siste mandatet i fylket. T.d. har Møre og Romsdal åtte mandat som alle 13 listene kan få, medan det niande mandatet, utjamningsmandatet, kan berre tildelast parti med over 4% i landet totalt.

 • hvor er TAKK FOR AT DERE STEMTE PÅ OSS-videoen dere lovte oss da?

 • Aah, elsker deg, Linni!! 

  Hvor redigerte du videon? <3
  Love <3

 • Bente Halvorsen

  Jeg er sååå fan av deg Linni Meister!! Ser på musikkvideoene bloggen din og den derre linni på bliss. Jeg er din STØRSTE faan!!! :’DDD

 • Gunnar Christoffer Holtet

  Vinner dom finalen, har dom blit EM -MESTER , ET AV LAGA SOM GÅR VIDRE VINNER ,

 • Frank Tobiassen

  Jeg synes det er like fascinerende med disse TV2 reporterne som klasker til med et skikkelig tips (etter at Tyskland som eneste lag allerede har vunnet de 2 første kampene).

  Få litt baller og ta disse tipsene FØR fundamentet er lagt.  Det er jo dette dere “ekspertkommentatorer” er til for.  Ikke fortelle oss noe vi allerede ser.

  I tillegg liker vi jo også Claus Lundekvam som 10 runder før slutt i Premier League, klasker til med et tips om at han tror det er 4 lag som kan stikke av med gullet.  City, United, Arsenal eller kanskje til og med jokeren Tottenham.

 • Anonym

  Etter spørsmål fra en TV 2 Sporty-leser:

  HF gir god beskjed om nåtilstanden når du gjennomfører en økt som er ment å skulle være en standartøkt. Jeg presiserer at standardøkten kjøres regelmessig for å sjekke ut tilstanden. Hvis de ytre faktorene er tilnærmet like, som det går an å få til når det kjøres inne på mølle. Hvis HF er lavere enn ved forrige gjennomkjøring er formen forbedret. Normalt en kombinasjon med bedret arbeidsøkonomi, AT og VO2 max. Disse faktorene henger sammen.
  Fartsanbefalingene jeg gir for hver belastning er relatert til antatte, eller helst konkrete registreringer av personlig rekord på 10km og vanig langkjøringsfart (sone 1 – 2). 5min`s dragene ligger 10-15sek over min/km relatert til PB 10km. 10 min-dragene på høyere hastighet, gjennomføres med 15-20sek over PB 10km for min/km.
  Jeg anbefaler å gjennomføre økten på flatt underlag. Svaret gir seg da selv, øk farten gradvis. Vi gjennomførte aldri denne type økt i motbakke.
  Lykke til, jeg tar gjerne innspill!
   
  Hilsen
  Johan

 • Men han hadde skaffet oss poeng om ikke dommeren hadde gitt dere 2 mål som var offside

 • Chelsea 2-1 Man United

 • Jonas Muhammad

  Salaam! Det er ikke ofte jeg skriver på blogger, men i dag gjør jeg det. Dette for å utrykke min kjærlighet til Pakistan. Dette landet ble skapt ut av India for å skape trygghet først og fremst for muslimer og samtidlig respektere andre religioner og ivare ta deres interesser. Jeg mener veldig tidlig i pakistansk historie har religiøse ledere sviktet. De burde fra dag 1 gitt det pakistanske folke et identitet. Demokratisk islamsk stat som er fremtidsrettet med visjoner om å vokse seg stort i samarbeid med verden rundt seg. Det praktiske burde tilrettelegges. Aller mest burde det vært investert i å utdanne det pakistanske folket, helsevesenet og infrastruktur. Dernest burde det rettes stor oppmerksomhet på fremavle poliktikre som ER pakistanere i hjertet, sinn og visjon. Dagens politikre i Pakistan er dessverre importerte “nikkedukker” som i en kortperiode er i maktposisjon – og mens de er det – jafser de til seg rikdommer som gangner deres egne interesser frem for landets interesser. Folk i pakistan har begynt å se dette. Jeg setter min lit til ungdommen i Pakistan. De trenger å ta landet tilbake fra de såkalte korrupte ledre. Dette  gjøres ved revolusjon mot SYSTEMET. Begynne med samme inspirasjon og visjon som Jinnah hadde i 1940-åra samtidig som en tar hensyn til verdensbildet i dag og minst 100 år frem.

  Jeg er opptimism på vegne av Pakistan og vet at pakistan som nasjon kan få det til(InshAllah), Pakistan som et land har nok av ressurser.  

 • Anonym

  Jeg fikk frysninger når jeg så dere  danse engelsk vals! Og får fremdeles frysninger når jeg ser på klippet 🙂

  Wow, en ekte gentleman!! Ser ut som om Atle har danset i mange år….

 • Nei, det er ikke hans viktigste kamp. Wengers viktigste kamp var CL-finalen i 06 og det sier seg selv.

 • Guest

  ta og kjøp deg en Peugeot 508 GT !